Asukkaille

ILMOITUKSET

-   Muuttoilmoitus

-   Ilmoitus muutostyöstä

Hyödyllisiä linkkejä

-   Isännöintiliitto: http://www.isannointiliitto.fi

-   Kiinteistoliitto: http://www.kiinteistoliitto.fi

Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet

-   Isännöintiyritys:

-   toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti

-   kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi

-   toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi

-   toimii tasapuolisesti

-   edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti

-   noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja

-   huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet

-   ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja

-   tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa

-   tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit

-   huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä

-   ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta

-   kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti

-   sitoutuu harmaan talouden torjuntaan

-   edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.

Etusivu   |    Yritys   |    Palvelut   |    Asukkaille   |    Yhteystiedot   |